Presentadas en  Estella-Lizarra las medidas ante inundaciones derivadas del proyecto europeo LIFE Nadapta

Incluyen el plan de emergencias y un sistema de alertas para prevenir riesgos y evitar o minimizar daños

Astearte honetan aurkeztuko dira Lizarran uholdeei begira Europako LIFE Nadapta proiektuko neurriak

Tartean daude larrialdien plana eta alerta-sistema, arriskuak prebenitu eta kalteak saihestu edo gutxiagotzeko

El pasado día 19 de noviembre se presentó, en Estella-Lizarra, el Plan de Emergencias ante el riesgo de inundación del municipio que incluye un conjunto de medidas que incluyen la elaboración del plan municipal y la implantación de un sistema de alertas de aviso para proteger a la población ante el riesgo de inundaciones y, en la medida de lo posible, evitar o minimizar los daños que se puedan producir.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo LIFE Nadapta, que incluye la redacción en Navarra, por parte de Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), de 17 planes de emergencia ante el riesgo de inundación en municipios, junto con la implantación de herramientas informáticas para la gestión de los planes. Estella-Lizarra es el primer municipio de los que se está previsto presentar este año, los otros municipios restantes son Caparroso, Falces y Funes.

La presentación, abierta al público interesado, comenzó con una charla a cargo del alcalde de la localidad, Gonzalo Fuentes, y del jefe del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra, Pedro Zuazu. A continuación, se expusieron detalles del Plan a cargo del personal técnico del Ejecutivo Foral, de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), del Ayuntamiento y de la empresa navarra Tesicnor SL, que ha diseñado el sistema de alertas SMS. En concreto, detallaron el contenido del Plan, la aplicación informática y las características del proyecto LIFE Nadapta: “Hacia una integrada, coherente e inclusiva implementación de la política de adaptación al cambio climático en una región: Navarra”.

La clausura corrió a cargo de José Javier Boulandier, jefe del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Navarra.

Azaroaren 19an udalerriko uholde arriskuen larrialdi plana aurkeztu zen Lizartzan; hau da, abisu-plan bat edo abisu-sistema bat ezartzeko neurri multzoa biztanleria uholde arriskutik babesteko eta, ahal denean, kalteak saihesteko edo minimizatzeko.

Ekimena Europako LIFE Nadapta proiektuaren barnean kokatzen da. Proiektuaren arabera, Nafarroan, (GAN-NIK) Nafarroako Ingurumen Kudeaketaren bidez, 17 larrialdi-plan idatziko dira udalerriek uholdeak izateko duten arriskua dela-eta, eta, horrekin batera, planak kudeatzeko erreminta informatikoak ezartzea aurreikusten da. Aurten aurkeztea aurreikusitako lehen udalerria da Lizarra; gainerako udalerriak Caparroso, Faltzes eta Funes dira.

Aurkezpena interesatuentzako zabalik dago eta udaletxeko osoko bilkuren aretoan egin da. Saioa hiriko alkateak, Gonzalo Fuentesek, eta Ekonomia Zirkularreko eta Klima Aldaketa Zerbitzuko zuzendari Pedro Zuazu Nafarroako Gobernuko kideak zabaldu dute. Ondoren, Eskualdeko Batzorde Betearazleko teknikariek, Nafarroako Ingurumen Kudeaketako (GAN-NIK), Udalak eta Tesicnor de Navarra SL enpresak, planaren xehetasunak jakinarazi dituzte; Azken honek SMS alerta sistema diseinatu du. Zehazki, Planaren edukia, aplikazio informatikoa eta LIFE Nadapta proiektuaren ezaugarriak definituko dituzte: “Klima aldaketetarako egokitzapen politika ezartzea eskualde integratu, koherente eta inklusibo batean; hots, Nafarroan.

Saioa Nafarroako Gobernuko Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuko buru José Javier Boulandierrekin amaitu zen.

El Plan y el sistema de alertas “Bola”

La localidad de Estella-Lizarra forma parte de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación que se delimitaron durante la implantación de la Directiva de Inundaciones. Las medidas que se han planteado están previstas dentro del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2015-2021), y en el Plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Foral. Dicho Plan se estructura en los distintos avisos, que puedan llegar en función de la magnitud de la riada esperada, y que propone que se activen las distintas fases de emergencia secuencialmente, situación 0 (preemergencia), 1 (emergencia 1), 2 (emergencia 2) y 3, (emergencia 3). Para cada una de las distintas fases de emergencia el Plan establece las medidas a tomar por el Ayuntamiento, dando consejos a la población.

El Plan municipal fue aprobado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en febrero pasado y, durante todos estos meses, se ha desarrollado la aplicación informática y la formación para que la utilice el personal y autoridades del ayuntamiento.

El gestor informático “Bola” ha sido diseñado especialmente para Estella-Lizarra, y su nombre hace referencia a la “bola” que se encuentra en la parte superior de la barandilla en el puente del Azucarero, y que se ha utilizado tradicionalmente como referencia visual para saber cuándo podían empezar los problemas de inundación en la localidad.

El objetivo de su difusión pública es divulgar el conocimiento sobre la forma de mejorar la gestión de episodios de inundación, y fomentar la autoprotección de las personas y las comunidades para afrontarlos.

Plana eta “Bola” alerta-sistema

Lizarrako herria uholdeak izateko arrisku potentzial handiko eremuen artean aurkitzen da; eremu horiek Uholdeen Zuzentaraua ezartzerakoan mugatu ziren. Proposaturiko neurriak Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean (2015-2021) eta Foru Komunitateko uholdeen arriskuaren aurreko Larrialdien Plan Berezian aurreikusten dira. Planaren barnean, abisu ezberdinak iritsi daitezke espero den uholdearen tamainaren arabera, eta, horrela, larrialdi-fase ezberdinak sekuentzia eran aktibatzea proposatzen du: 0 egoera (larrialdi aurrekoa), 1 (1. larrialdia), 2 (2. larrialdia) eta 3 (3. larrialdia). Larrialdiko fase ezberdin bakoitzerako, Planean Udalak hartu beharreko neurriak jasotzen dira, biztanleriarentzat aholkuak ematearekin batera.

Udal Plana Lizarrako Udalak pasa den otsailean onartu zuen, eta, hilabete hauetan guztietan zehar, aplikazio informatikoa eta prestakuntza garatu dira, Udaleko langileek eta agintariek erabil dezaten.

“Bola” kudeatzaile informatikoa bereziki Lizarrarako diseinatu da, eta izena Azucarero zubian, barandaren goiko aldean aurkitzen den “bolatik” hartu du. Tradizionalki ikuspen-erreferentzia bezala erabili da herrian uholde-arazoak noiz has zitezkeen jakiteko.

Publikoki zabaltzearen helburua da uholde-pasarteak kudeatzeko modua hobetzeari buruzko ezagutza hedatzea eta pertsonen eta komunitateen autobabesa sustatzea uholde horiei aurre egiteko.

.