Nafarroako Hondakinen 2017-2027 Planaren lehen urtearen Segimendu txostena aurkeztu dute

Gaikako bilketak, birziklapen-tasak eta organikoaren hedapenak gora egin dute, baina zaborra gehiago sortzen jarraitzen da

Nafarroako Hondakinen Planaren lehen aplikazio-urtean, hondakinen kudeaketa eta kontrola hobetu egin da Foru Komunitatean, baina gehiago sortzen jarraitzen da. Horrela ageri da Hondakinen 2017-2027 Planaren Segimendu Txostenean. Bertan, 2017ko hondakin guztien inguruko datuak eta 2018ko aurrerapenak jasotzen dira, Etxeko Hondakinei eta Hondakin Komertzialei dagokienean, Foru Komunitatean.

Informazio gehiago

Presentado el informe de seguimiento del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027

Crece la recogida selectiva, la tasa de reciclaje y el despliegue de orgánica, pero continúa aumentado la generación

En el primer año de aplicación del Plan de Residuos de Navarra, la gestión y control de los residuos ha mejorado en la Comunidad Foral, pero ha aumentado su generación. Así se desprende del informe de Seguimiento del Plan de Residuos 2017-2027, que recoge los datos correspondientes a todos los residuos en 2017 y el avance de 2018 en materia de Residuos Domésticos y Comerciales en la Comunidad Foral.

Más información